DAHA AZ RADYASYON

Home / Genel / DAHA AZ RADYASYON
DAHA AZ RADYASYON

DAHA AZ RADYASYON

Yeni teknolojiler hayatın her alanında karşımıza çıktığı gibi insan sağlığı alanında da kendisine yer bulmaktadır. Sağlık alanında bu yeni teknolojilerin başında C- kollu floroskopi cihazları gelir. Bu cihazlar aynı röntgen filminde olduğu gibi çekim yapar ve radyasyon kullanarak elde ettikleri görüntüyü ekrana yansıtırlar. Ameliyat ve girişimsel işlemler esnasında en çok röntgen görüntüsüne ihtiyaç duyan Ortopedi, Beyin cerrahisi, üroloji ve algoloji gibi bölümler tarafından sıkça kullanılırlar. Uzun süreli radyasyona maruziyetin başta kan ve tiroid kanseri olmak üzere birçok kanser türüne neden olduğu bilinmektedir.

Sürekli bu radyasyona maruz kalan, sağlık personelleri cerrahi prosedürler sırasında koruyucu olarak kurşun gözlük, tiroid koruyucu ve kurşun önlük kullanırlar.  Bu aparatlar içerdikleri kurşundan dolayı oldukça ağırdır. Hareket kabiliyetleri kısıtlanan ameliyat personeli uzun süren ameliyatlarda katlanan ağırlıktan dolayı rahat çalışamazlar. Bu nedenle çoğu zaman bu ekipmanlar çalışanlar tarafından kullanılmaz. Ayrıca çekimler esnasında hastayı bu radyasyondan koruyan herhangi koruyucu aparat bulunmamaktadır. Gereksiz yapılan her ölçüm hem hastanın hem de sağlık personelinin radyasyona maruz kalması anlamına gelir. Lazer işaretleyici ile elde edilen başarılı sonuçlar çekimlerin azalmasını sağlar. Bu da ameliyat esnasında daha az radyasyon demektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.